Rekrutacja uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu do klasy I 2017/2018

Opublikowano: czwartek, 30 marzec 2017

Informacja dla Rodziców uczniów przyszłorocznych klas I

I. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 30.03.2017 w sprawie sieci szkół w Sosnowcu obowiązującej od 1 września 2017 roku informujemy, że:

Szkoła Podstawowa nr 6 będzie 8 – letnią Szkołą Podstawową nr 6 w Sosnowcu z oddziałami wygaszanego Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu i klasami dwujęzycznymi (j. angielski) na poziomie klas VII i VII.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu będzie funkcjonować w dwóch budynkach (przy ul. Wawel 13 i ul. Legionów 21). 

 

 
Nie ulega zmianie obwód Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, tj. w rejonie szkoły pozostają następujące ulice:

1.     ul. 1 Maja od nr 28 (numery parzyste)

2.     ul. Harcerska

3.     ul. Legionów

4.     ul. W. Witosa

5.     ul. Wesoła

6.     ul. Barbary

7.     ul. Gliniana

8.     ul. Kaliska

9.     ul. J. Korczaka

10.  ul. Kuźnica

11.  ul. G. Narutowicza (nr parzyste z wyłączeniem nr 46 i 48, do nr 48A, B,C,D,E)

12.  ul. Wawel 

        Zgodnie z art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017r., poz. 59) do klasy I publicznej szkoły podstawowej , której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie. 
 

        Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie od dnia 31 marca 2017 r. zapisu dziecka z rejonu do klasy I
w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2017/2018 (do sekretariatu poprzez złożenie poniżej wskazanych dokumentów):
 

Bardzo prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.  

II.            Jednocześnie informujemy, że kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący
(art. 133 ust. 2 i 3 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2017r., poz. 59). 
 

 

Odsłony: 2449