Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 oraz

 oddziały Gimnazjum nr 16
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz multimedialnych

Kategoria: Biblioteka Legionów21 Opublikowano: czwartek, 14 grudzień 2017 Ewa Matysek

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA UCZNIOM BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MULTIMEDIALNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SOSNOWCU

WSTĘP

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2015r. poz.452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe warunki wypożyczania i korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników.

2. Regulamin określa również szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na zajęciach szkolnych (atlasy, zbiory zadań i in).

3. Regulamin dotyczy uczniów:

Lp.

Rok szkolny

Klasa

1.

2015/2016

I

2.

2016/2017

I - II

3.

2017/2018

II - III

4. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.

5. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.

6. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z zasadami udostępniania i korzystania przez dzieci z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2. Postanowienia szczegółowe

1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

2. Podręczniki wypożyczane są uczniom gimnazjum na okres danego roku szkolnego.

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem. Rodzice i uczniowie pisemnie potwierdzają zapoznanie się z zasadami wypożyczenia podręczników.

4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów, aby uczniowie przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Uczniowie i rodzice/ prawni opiekunowie pisemnie potwierdzają odbiór podręczników i materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej.

6. Uczeń dokonuje zwrotu podręczników, a materiały ćwiczeniowe zostają jego własnością.

7. Zwrot do biblioteki potwierdza się również podpisem ucznia i musi nastąpić w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego.

8. Uczeń ma obowiązek chronić podręcznik przed uszkodzeniem i zniszczeniem lub utratą. Jest zobowiązany do obłożenia podręcznika w sposób umożliwiający zdjęcie tej oprawy po zakończeniu roku szkolnego bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika.

9. Zabronione jest dokonywanie w podręczniku jakichkolwiek wpisów, notatek lub skreśleń i obkładania go samoprzylepną okładką.

10. W przypadku zniszczenia/zgubienia podręcznika (zniszczenia/zgubienia dołączonej do podręcznika płyty, która jest integralną jego częścią) rodzic zobowiązany jest do jego odkupienia i dostarczenia do biblioteki najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolonego.

11. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie i wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają pełne korzystanie z podręcznika.

12. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są mieniem szkoły i podlegają zapisom statutowym szkoły.

13. W przypadku zniszczenia podręcznika uczeń jest zobowiązany dostarczyć do biblioteki nowy egzemplarz.

14. Nauczyciele uczący oraz wychowawcy zobowiązani są do monitorowania stanu podręczników podczas prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny.

15. W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego, uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników do biblioteki przed odebraniem dokumentów ze szkoły.

16. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia w trakcie trwania roku szkolnego, uczeń podczas lekcji korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonego z biblioteki szkolnej.

Odsłony: 187

Kampanie i programy