Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Szkoła dzisiaj

Kategoria: Szkoła Opublikowano: piątek, 17 październik 2014 Aneta Miodek

Jako placówka o wieloletniej tradycji, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu stara się utrzymywać wysoki poziom i wypracowaną renomę.

Szkoła posiada:

 • salę gimnastyczną z bogato wyposażonym zapleczem,
 • aulę ze sceną, na której odbywają się wszystkie ważne uroczystości szkolne,
 • świeżo wyremontowane boisko sportowe (do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej) z bieżnią i zeskokiem lekkoatletycznym,
 • kuchnię ze stołówką,
 • świetlicę szkolną zatrudniającą trzech wychowawców świetlicy,
 • salę przystosowaną do potrzeb oddziału przedszkolnego,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • gabinet higienistki,
 • dziewięć sal nauczania zintegrowanego,
 • dziewięć pracowni przedmiotowych,
 • pracownię komputerową.

 

Szkoła dba o dobrą atmosferę oraz przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami. Lekcje prowadzone są nowoczesnymi metodami aktywizującymi, inspirują dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy. Jest miejscem, w którym stwarza się atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi wychowanków, gdzie istnieją optymalne warunki do wykorzystania uczniowskiego potencjału.


Biorąc pod uwagę indywidualność każdego młodego człowieka, nauczyciele umożliwiają uczniom rozwijanie talentów, kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy. Ważnym ogniwem tego procesu jest działalność biblioteki szkolnej, która jest niezwykle istotnym i często odwiedzanym miejscem. Zasoby książek, czasopism, multimediów oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu pomagają uczniom poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności. Nauczyciel bibliotekarz jest także inicjatorem bardzo wielu wydarzeń (konkursów, lekcji bibliotecznych, przedstawień szkolnych, wizyt w ośrodkach związanych z kulturą i sztuką, akcji charytatywnych itd.), dzięki którym biblioteka szkolna tętni życiem.


Sosnowiecka Szkoła Podstawowa nr 6 jest placówką oferującą szeroki wachlarz zajęć dodatkowych dla uczniów, w czasie których mogą oni rozwijać własne zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych, a my staramy się zorganizować każdemu z nich warunki niezbędne do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.

Ważnym aspektem działalności placówki jest zaangażowanie uczniów w życie szkoły i społeczności lokalnej. Przygotowują się oni w ten sposób do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności i solidarności. Dużą rolę odgrywa tutaj Samorząd Uczniowski, który bardzo aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w organizowaniu życia szkolnego.

     

 

W dzisiejszym świecie nowoczesnych technologii i wirtualnych społeczności, coraz ważniejszą rolą szkoły staje się uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka. W naszej placówce jest to jeden z priorytetów w pracy wychowawczej. Nasi wychowankowie wraz z nauczycielami prowadzą szereg akcji charytatywnych, mających na celu pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom. Inicjatorami wielu z nich są sami uczniowie. W proponowane działania włącza się cała społeczność szkoły.

 


Niewątpliwym osiągnięciem naszej placówki, a przede wszystkim nauczycieli wychowania fizycznego jest fakt, że wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 bardzo lubią lekcje w-fu, bez względu na umiejętności i predyspozycje sportowe. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w taki sposób, że dzieci odczuwają satysfakcję i radość z aktywnego spędzania czasu. Przekłada się to na wysokie osiągnięcia sportowe naszych uczniów oraz uznanie dla pracy nauczycieli wychowania fizycznego i całej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu kładzie szczególny nacisk na kształcenie uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczniowie poznają nowoczesne technologie nie tylko na zajęciach komputerowych, ale mają też możliwość wykorzystywania nowych mediów do nauki innych przedmiotów. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że nasza szkoła posiada aż 6 najnowocześniejszych tablic interaktywnych, w które wyposażone są pracownie: polonistyczna, przyrodnicza, językowa, nauczania zintegrowanego i obie matematyczne. Wpływa to znacząco na poziom zaangażowania uczniów w lekcję i jednocześnie ułatwia im zrozumienie i szybsze przyswojenie poznawanych treści, poprzez równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów.
tablica interaktywna

Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy prezentacje multimedialne, edukacyjne programy komputerowe, animacje, pokazy, filmy wideo itp. Dzięki stałemu dostępowi do internetu mogą na bieżąco proponować uczniom korzystanie z zasobów sieci, np. przy wyszukiwaniu informacji czy utrwalaniu poznanych treści poprzez ćwiczenia interaktywne on-line. Warto dodać, że na wielu lekcjach wykorzystywane są również multimedialne podręczniki elektroniczne, tzw. multibooki, które usprawniają i uatrakcyjniają szkolne zajęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 10558

Kampanie i programy