INSTRUKCJA LOGOWANIA DO LIBRUSA

Kategoria: Szkoła Opublikowano: piątek, 20 marzec 2020 Aneta Miodek

Aby rodzic lub uczeń mógł odczytywać wszystkie wiadomości nie można korzystać z aplikacji mobilnej!!!

INSTRUKCJA LOGOWANIA PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ

1. Rodzic powinien w przeglądarce wpisać ręcznie adres internetowy: www.synergia.librus.pl

2. Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać zakładkę Zaloguj jako, i opcję - Rodzic lub uczeń.

 

3. Po przekierowaniu na stronę internetową portal.librus.pl/rodzina, z górnego paska wybieramy zakładkę na fioletowym tle LIBRUS Synergia.

4. Teraz można się zalogować wpisując login i hasło.

 

Odsłony: 501