Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: czwartek, 11 luty 2021
Aneta Miodek

 

Dyrekcja Szkoły

zaprasza uczniów klas VI do złożenia wniosku

do oddziału klasy VII dwujęzycznej

 

Rekrutacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony:       

sp-klasy7-dwujezyczne-sosnowiec.nabory.pl/

 

Złożenie wniosku będzie możliwe od 02.03.2021 r. do 12.03. 2021 r. (do godz. 15.00)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godz. od 8.30 do 15.00 tel. 266-58-85.

 

Jeśli w klasie dwujęzycznej To w SP6 ponieważ: 

 • Od lat zapewniamy najwyższy poziom nauki i pracy dzięki metodom, organizacji oraz otwartością na potrzeby dzieci i młodzieży
 • Oferujemy codzienne, intensywne lekcje języka angielskiego
 • Stosujemy różnorodne formy pracy nakierowane na cyfrowe i aktywizujące metody nauczania
 • Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, wyjazdów zagranicznych

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SOSNOWCU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zasady przyjmowania do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Zasady przyjmowania uczniów klasy VII dwujęzycznej

1. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia SP6 w Sosnowcu który:

   • otrzymał promocję do klasy VII;
   • uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. Sprawdzian predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego odbędzie się 22 maja 2021r. (sobota) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, ul. Wawel 13. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
  z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje
    wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2, ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

5. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

6. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez Rodziców wszystkich kandydatów zainteresowanych kontynuacją nauki w klasie dwujęzycznej wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej w SP6 w Sosnowcu.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 7 - ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Kampanie i programy