Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I

Kategoria: Pomoc finansowa
Opublikowano: poniedziałek, 30 lipiec 2018
Aneta Miodek

Informacja dla Rodziców 
uczniów rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego
w klasie pierwszej szkoły podstawowej
na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 898/LXV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu każde dziecko zamieszkałe na terenie miasta Sosnowca, które po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 przystąpi do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie do 300,00 zł (trzysta złotych) brutto.
W/w świadczenie jest udzielane w formie refundacji wydatków poniesionych przez Rodzica dziecka na zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego. Ustalenie wysokości refundacji będzie dokonywane na podstawie przedstawionych przez Rodzica imiennych faktur lub rachunków (wystawionych na nazwisko Rodzica) - zakup dokonany nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2018 r.

W celu otrzymania świadczenia należy przedłożyć w terminie od 1 do 15. 09. 2018 r. zbiorcze zestawienie faktur wraz z wnioskiem o przyznanie w/w świadczenia (zgodnie z Zarządzeniem Nr 578 Prezydenta miasta Sosnowca z dnia 25 lipca 2018 r.) – wniosek do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 lub na stronie internetowej (www.szkolap6.nazwa.pl) - wniosek znajduje się w Zarządzeniu Nr 578 Prezydenta miasta Sosnowca z dnia 25 lipca 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA RZECZ DZIECKA/DZIECI ROZPOCZYNAJĄCEGO/ROZPOCZYNAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Dodatkowych informacji udzielą Rodzicom wychowawcy klas pierwszych na zebraniu z Rodzicami we wrześniu 2018 r.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”(300+)

Kategoria: Pomoc finansowa
Opublikowano: czwartek, 07 czerwiec 2018
Aneta Miodek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, że świadczenie 300 zł., na wyprawkę dla uczącego się dziecka otrzymają rodzice, którzy złożą wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem darmowych platform elektronicznych EPUAP i EMP@TIA, oraz za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wnioski o świadczenia 300+ można składać drogą elektroniczną od 01.07.2018r. do 30.11.2018r. Po tym terminie wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informacja dla rodziców uczniów.

Kategoria: Pomoc finansowa
Opublikowano: czwartek, 07 czerwiec 2018
Aneta Miodek

Od 1.09.2018 r. zmianie ulega dotychczasowy sposób realizacji współpracy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów i młodzieży. W związku z  ustawą RODO szkoły przestają pośredniczyć w realizacji tych zadań. Wszelkie sprawy związane z realizacją świadczeń, w tym faktury dotyczące stypendium szkolnego obsługiwane będą w budynku przy ul.3 Maja 33 w pokoju 212.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje zadanie pomocy materialnej dla uczniów szkół.

Kategoria: Pomoc finansowa
Opublikowano: poniedziałek, 04 wrzesień 2017
Aneta Miodek

Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę.

Czytaj więcej...

Kampanie i programy