Projekt "Młody da Vinci"

Kategoria: Międzynarodowe projekty Opublikowano: wtorek, 16 październik 2018 Nadhi

WSH w Sosnowcu zaprasza do udziału w ciekawym projekcie. Celem "Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu i Gminie Kroczyce" jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta dla 64 uczniów z Sosnowca.

Wsparciem edukacyjnym zostaną objęci uczniowie z klas 4,5,6,7 szkoły podstawowej. Umożliwi im to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy:

Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:

  1. Opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
  2. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania 
  3. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych przy użyciu gogli VR (oraz dwudniowy bezpłatny wyjazd do Warszawy – Centrum Nauki Kopernika)
  4. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem różnorodnych robotów.

Odsłony: 1269