Nasza szkoła wśród najlepszych!

Kategoria: Nasze sukcesy Opublikowano: czwartek, 03 wrzesień 2020 Ewa Matysek

Uczniowie naszej szkole wspaniale napisali egzamin ósmoklasisty. Średnia uzyskana przez naszych uczniów z poszczególnych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego jest dużo wyższa niż średnia w Sosnowcu, w województwie i w kraju. Jesteśmy wśród najlepszych szkół w Sosnowcu. Wielkim sukcesem jest również zdobycie tytułu laureata przed dwóch uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego. Tytuł LAUREATA zwalnia ucznia z egzaminu z danego przedmiotu, uczeń otrzymuje z niego 100%. Serdeczne gratulacje dla uczniów oraz nauczycieli!

                       nasza szkoła           miasto Sosnowiec           kraj

Język polski      69,84%                      60,97%                   59%

Matematyka      58,31%                     44,73%                    46%

Język angielski  77,44%                     58,38%                   54%

 

Odsłony: 84