Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. JULIANA TUWIMA w SOSNOWCU

Kategoria: Ogłoszenia o konkursach Opublikowano: środa, 02 październik 2019 Aneta Miodek
1.ORGANIZATOR: nauczyciele języka polskiego.
2.CELE KONKURSU
  • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
  • Przypomnienie twórczości Juliana Tuwima.
  • Kształtowanie poczucia estetyki.
  • Doskonalenie sprawności manualnych.

3.UCZESTNICY: Uczniowie klas IV - VIII
4.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
Zadaniem uczniów jest samodzielne wykonanie jednostronnej zakładki do książki w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Kształt pracy dowolny.
Szata graficzna zakładki powinna zawierać motyw z dowolnego utworu patrona  Szkoły Podstawowej nr 4 Juliana Tuwima. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę, szkołę, opiekuna.

5.TERMIN DOSTARCZENIA - do  31.10.2019 r. (czwartek)
6.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU -  8.11.2019r.   (piątek)
Prace należy dostarczyć  do nauczycieli języka polskiego:
mgr Monika Kaczmarska sala 25, mgr Dorota Lichwała sala 26 lub sekretariatu  SP4
7.KRYTERIA OCENY PRAC: przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, motyw z twórczości Juliana Tuwima, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.
1.Uczeń przekazujący zakładkę na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na:
a)publiczne zaprezentowanie pracy,
b)zamieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.
c)opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach internetowych szkoły.
2.Prace konkursowe nie są zwracane.
 
Karta zgłoszenia
LP.IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIAADRES SZKOŁY,
E-MAILIMIĘ, NAZWISKO OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO KONKURSU, TELEFON
1.

2.
 
Postanowienia końcowe:
1.Opiekunowie prawni uczestników  proszeni są o pisemne wyrażenie  zgody   na wykorzystanie  i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, uzyskanych w związku  z organizacją Konkursu, w celach informacyjnych (strona internetowa szkoły). Wykorzystanie  i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
2.Pisemną zgodę o treści:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)...........w celach informacyjnych zgodnych z Regulaminem Konkursu i Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
należy napisać pod pracą, podać imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub prawnego opiekuna).
3.Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 
ADRES SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu
ul. Kościelna 9, tel./ fax.; (32) 266 43 19
 
 Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORGANIZATORZY: nauczyciele SP 4 w Sosnowcu:
mgr Monika Kaczmarska
mgr Dorota Lichwała
Odsłony: 420

Kampanie i programy