JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO WYBRANEGO UTWORU JULIANA TUWIMA

Kategoria: Ogłoszenia o konkursach Opublikowano: środa, 02 październik 2019 Aneta Miodek
1.ORGANIZATOR: Nauczyciele języka polskiego.
2.CELE KONKURSU

3.UCZESTNICY: Uczniowie klas IV-VIII
4.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie dowolnej ilustracji do wybranego  utworu Juliana Tuwima. Technika i  format wykonania prac dowolny. Każdy uczestnik  może  dostarczyć  tylko  jedną pracę. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna.
5.TERMIN DOSTARCZENIA  - do  31.10.2019 r. (czwartek)
6.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU -  8.11.2019r.   (piątek)
Prace należy dostarczyć  do nauczycieli języka polskiego:
mgr Monika Kaczmarska sala 25, mgr Dorota Lichwała  sala 26 lub do sekretariatu  SP4
6.KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów, zgodność z tematem, oryginalność i estetykę.
Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody!
7.Uczeń przekazujący  pracę na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na:

8.Prace konkursowe nie są zwracane.

Karta zgłoszenia
LP.IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIAADRES SZKOŁY,  E-MAILIMIĘ, NAZWISKO OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO KONKURSU, TELEFON
1.

2.
Postanowienia końcowe:
1.Opiekunowie prawni uczestników  proszeni są o pisemne wyrażenie  zgody   na wykorzystanie  i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, uzyskanych w związku  z organizacją Konkursu, w celach informacyjnych (strona internetowa szkoły). Wykorzystanie  i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
2.Pisemną zgodę o treści:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)...........w celach informacyjnych zgodnych z Regulaminem Konkursu i Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
należy napisać pod pracą, podać imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub prawnego opiekuna).
3.Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 
ADRES SZKOŁY:
Szkoła  Podstawowa nr 4 w Sosnowcu
ul. Kościelna 9,  tel./ fax.; (32) 266 43 19
 
 Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORGANIZATORZY: nauczyciele SP 4 w Sosnowcu:
mgr Monika Kaczmarska
mgr Dorota Lichwała
Odsłony: 190