Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021

 

                         Informacje o naborze do klas VII dwujęzycznych

                         w Szkole Podstawowej nr 6

                         Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

                         w roku szkolnym 2020/2021

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy siódmej dwujęzycznej SP6 w Sosnowcu

 

 I. Informacje ogólne

 1. Od 1 września 2020 r. wzorem poprzednich lat tworzy się w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu klasy VII dwujęzyczne – zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. (DZ.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 2. Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: językiem polskim i językiem angielskim. Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka obcego – angielskiego (5 godzin w tygodniu).

 3. Dwa przedmiotynauczania prowadzone są  w języku polskim i języku angielskim (np. chemia, fizyka, matematyka, geografia, biologia, historia – odnosząca się do historii powszechnej) – wyboru przedmiotu dokonuje szkoła. Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.

 4. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej – uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę drugiego języka – język niemiecki (2 godziny w tygodniu).

 

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas 7 dwujęzycznych
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 7 dwujęzycznej
Zagadnienia do sprawdzianu znajomości języka angielskiego
Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego
Potwierdzenie woli zapisu ucznia

 

Informacja dla klas 7 dwujęzycznych

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: poniedziałek, 29 czerwiec 2020
Aneta Miodek

Wszyscy uczniowie, którzy aplikowali do klasy siódmej dwujęzycznej proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły (budynek Wawel 13) w terminie do 30 czerwca 2020r. ksera świadectwa promocyjnego do klasy siódmej, a w terminie do 8 lipca potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego. Lista kandydatów przyjętych zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 9 lipca br.

Do pobrania: Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas sprawdzianu predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: piątek, 12 czerwiec 2020
Aneta Miodek
 1. Uczeń, który przychodzi na sprawdzian musi być bezwzględnie zdrowy, bez objawów chorobowych i nie przebywa w domu na kwarantannie i osobą będącą na kwarantannie.
 2. Ze względu na wytyczne GIS i MZ dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów prosi się Rodziców o nieprzychodzenie z uczniami do szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal w których będzie odbywał się sprawdzian po zajęciu miejsc przez uczniów.
 5. Rodzice uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką oraz nie mogą również korzystać z przyłbicy, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły nie później niż do 17 czerwca 2020 r.
 6. Uczniowie, wchodząc do szkoły będą poddani pomiarowi temperatury ciała dokonywanego przez pracownika szkoły w celu zachowania bezpieczeństwa innych piszących i nauczycieli (w przypadku niepokojących objawów uczeń podlega izolacji i powiadamiany jest rodzic, który ma obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły).

  Czytaj więcej...

Rekrutacja klasy VII

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: wtorek, 28 kwiecień 2020
Aneta Miodek

Drodzy Kandydaci do klasy siódmej dwujęzycznej
oraz Szanowni Rodzice!!!

Informujemy, iż nie ma jeszcze konkretnego terminu Sprawdzianu predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. u. z 2020 poz.742) zajęcia w szkołach są zawieszone do 24 maja. Wobec powyższego pierwotnie podany termin przeprowadzenia sprawdzianu do 15 maja jest już nieaktualny.

Czekamy na zmianę wytycznych przez Wydział Edukacji.

Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Terminy klasy VII

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021
Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020
Aneta Miodek

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   02.03.2020 r. --
12.03.2020 r.

do godz. 15.00

do 10.07.2020 r.
godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

  23.03.2020 r. --
20.06.2020 r.

13.07.2020 r. - -
17.07.2020 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII.

  26.06.2020 r. --
30.06.2020 r.

do godziny 15.00

Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2020 r.
godz. 15.00

17.07.2020 r.
do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego

do 08.07.2020 r.
godziny 15.00

do 21.07.2020 r.
godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału

09.07.2020 r.
godz. 12.00

22.07.2020 r.
godz. 12.00

Terminy mogą ulec zmianie!!!

Kampanie i programy