Terminy klasy VII

Kategoria: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych - rok szkolny 2020/2021 Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020 Aneta Miodek

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   02.03.2020 r. --
12.03.2020 r.

do godz. 15.00

do 10.07.2020 r.
godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

  23.03.2020 r. --
20.06.2020 r.

13.07.2020 r. - -
17.07.2020 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII.

  26.06.2020 r. --
30.06.2020 r.

do godziny 15.00

Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2020 r.
godz. 15.00

17.07.2020 r.
do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego

do 08.07.2020 r.
godziny 15.00

do 21.07.2020 r.
godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału

09.07.2020 r.
godz. 12.00

22.07.2020 r.
godz. 12.00

Terminy mogą ulec zmianie!!!

Odsłony: 82