Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Juliusza Słowackiego
 ul. Wawel 13
 41-200 Sosnowiec
  telefon/fax: 32 266 58 85
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 6 
ul. Legionów 21
41-200 Sosnowiec
 telefon/fax: 32 266 52 78
  e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook_page_plugin

Rekrutacja do klasy IV sportowej

Kategoria: Klasy IV sportowe Opublikowano: środa, 06 maj 2020 Aneta Miodek

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego na rok szkolny 2020/2021.

Do oddziału sportowego nie obowiązuje rejonizacja, co znaczy, że każdy trzecioklasista, który posiada dobry stan zdrowia i dobrą sprawność fizyczną może starać się o przyjęcie do klasy sportowej.

Szkoła ze swojej strony stworzy uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Należy pamiętać, iż zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań oraz mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zasady rekrutacji

Do oddziału sportowego w SP6 przyjmuje się kandydatów, którzy (art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe):

 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki klasie sportowej, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy (art. 137 ust. 2-3 ustawy - Prawo oświatowe).

 • Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Wawel 13)                                
 • Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek składa się do dyrektora szkoły, do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający kandydatowi kontynuowanie nauki w klasie sportowej (w obecnej sytuacji epidemicznej orzeczenia lekarskie mogą być dostarczone w terminie późniejszym).

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

 • osobiście w sekretariacie szkoły (przy ul. Wawel 13)
 • mailowo wysyłając zdjęcie lub skan wniosku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości prosimy podać: KLASA 4 - NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA
 • Wypełniony Wniosek należy złożyć do 15 maja 2020 r.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie kontaktowała się z Rodzicem każdego z kandydatów celem uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe oświadczenia.

Wniosek - pobierz

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego  - pobierz

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15.05.2020 r. do godz. 15.00
 2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy 26.06.2020 r.- 30.06.2020 r. do godziny 15.00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.07.2020 r. o godz. 15.00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 08.07. 2020 r. do godziny 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.07.2020 r. godz. 12.00.
Odsłony: 42

Kampanie i programy