Rekrutacja do klasy IV sportowej

Kategoria: Klasy IV sportowe Opublikowano: środa, 06 maj 2020 Aneta Miodek

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego na rok szkolny 2020/2021.

Do oddziału sportowego nie obowiązuje rejonizacja, co znaczy, że każdy trzecioklasista, który posiada dobry stan zdrowia i dobrą sprawność fizyczną może starać się o przyjęcie do klasy sportowej.

Szkoła ze swojej strony stworzy uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Należy pamiętać, iż zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań oraz mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zasady rekrutacji

Do oddziału sportowego w SP6 przyjmuje się kandydatów, którzy (art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe):

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy (art. 137 ust. 2-3 ustawy - Prawo oświatowe).

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie kontaktowała się z Rodzicem każdego z kandydatów celem uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe oświadczenia.

Wniosek - pobierz

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego  - pobierz

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15.05.2020 r. do godz. 15.00
  2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy 26.06.2020 r.- 30.06.2020 r. do godziny 15.00
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.07.2020 r. o godz. 15.00
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 08.07. 2020 r. do godziny 15.00
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.07.2020 r. godz. 12.00.
Odsłony: 41